Nazwisko i imię / hasło:
LIST — przytomnego na Seymie Arbitra 1788
Rok wydania:
1788
Tom zbioru:
24
Stronica:
43