Nazwisko i imię / hasło:
(LIPSKI Tadeusz) — Powrócenie należytości…
Tom zbioru:
24
Stronica:
42