Nazwisko i imię / hasło:
(KOSZCZYCOWIE) — Memoryał do Skonfederowanych Stanów 1773
Rok wydania:
1773
Tom zbioru:
24
Stronica:
39