Nazwisko i imię / hasło:
(KOSZCZYC Ignacy) — Przyspieszenie sprawiedliwości
Tom zbioru:
24
Stronica:
38