Nazwisko i imię / hasło:
(KONIŃSKIE starostwo) — Kommissya między… a Żychlinem
Tom zbioru:
24
Stronica:
38