Nazwisko i imię / hasło:
KOMMISSYA — do rozsądzenia sprawy Collegii Nobilium 1773
Rok wydania:
1773
Tom zbioru:
24
Stronica:
36