Nazwisko i imię / hasło:
COCHEM Martinus — Mszał świeckim osobom służący [1777]
Rok wydania:
1777
Tom zbioru:
23
Stronica:
41