Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
68 ACTUM in Curia 18/VI.1774 (Miasto Leszno)
63 ACTUM in Curia 19/V.1773 (Akt Limity)
4875 ACTUM in Curia 19/V.1773 (Akt Plenipotencyi)
97 ACTUM in Curia 19/VI.1790 (Warunek dla Miasta Leszna)
64 ACTUM in Curia 2/X.1773 (Prorogacya Sejmu)
4881 ACTUM in Curia 2/X.1773 (Ratyfikacya traktatów)
94 ACTUM in Curia 20/II.1790 (Rezolucya względem Seymików Łomżyńskich)
61 ACTUM in Curia 20/IV.1773 (Przystąpienie do konfederacyi niektórych senatorów i ministrów)
105 ACTUM in Curia 21/I.1792 (Deklaracya względem porządnego odbycia Seymików)
100 ACTUM in Curia 22 [nie: 8]/X.1791 (Zaręczenie wzajemne Oboyga Narodów)
87 ACTUM in Curia 22/VI.1789 (Approbata funduszu przez opata Trzemeszyńskiego)
4883 ACTUM in Curia 22/VI.1789 (Bespieczeństwo podatku z dóbr królewskich)
4884 ACTUM in Curia 22/VI.1789 (Forteca Częstochowska)
4885 ACTUM in Curia 22/VI.1789 (Lustracya dymów i podanie ludności)
4889 ACTUM in Curia 22/VI.1789 (O sędziach seymowych)
4886 ACTUM in Curia 22/VI.1789 (Ostrzeżenie względem importancyi podatków)
4887 ACTUM in Curia 22/VI.1789 (Zlecenie Kommissyi woyskowey)
4888 ACTUM in Curia 22/VI.1789 (Zniesienie artykułu drugiego w konstytucyi 1776)
101 ACTUM in Curia 22/X.1791 (Przedłuzenie gotowości ksiąg ziemiańskich)
4876 ACTUM in Curia 22/X.1791 (Zaręczenie wzajemne Oboyga Narodów)
90 ACTUM in Curia 24/IX.1789 (Nagroda dla Kawaleryi Narodowey)
4877 ACTUM in Curia 24/IX.1789 (Uwolnienie Ignacego Napiórkowskiego i Antoniego Smoleńskiego)
4878 ACTUM in Curia 24/IX.1789 (Wzgląd na Ur: Bogumiła Rudnickiego i Ur: Józefa Paruszewskiego)
91 ACTUM in Curia 26/IX.1789 (Urządzenie Summ poniżey wyrażonych)
81 ACTUM in Curia 26/XI.1788 (Kommissya Woyskowa)
95 ACTUM in Curia 27/II.1790 (Ofiara)
4882 ACTUM in Curia 27/XI.1790 Nr. 3tio (Odpowiedź w sprawie ks. Tom. Kamieńskiego)
74 ACTUM in Curia 3/III.1775 (Prorogacya Sejmu)
88 ACTUM in Curia 3/IX.1789 (Urządzenie Gwardyów Oboyga Narodów, tudzież Milicyi naszey Królewskiey)
79 ACTUM in Curia 3/X.1776 (Deklaracya o Kommissyach ostatniego Seymu do Prowincyi W.X. Lit. stosuiących się)