Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]:
4748 TORUŃSKI tumult zob. CELTA Sincerus 1724
4747 TOMICKI Piotr — Ad Seren… Sig. Aug. 1577
4746 TOMICKI Jan, kaszt. gnieź.
4745 tomasz św. zob. seklucjan. — truszynski. — tuater. — tylkowski Wojc. — VALERIANUS M. Praedicatorius
4744 TOLIBOWSKI Wojc.
4743 TOLGSDORF Erdmann — Catechismus 1604
4742 TOLETUS (z Toledo) Franc. — Prawdziwa sprawa 1580
4741 TITIUS Jan Piotr — Noctium poeticarum praemetria 1666
4740 TITIUS Jan Piotr — Noctium poeticarum Manipulus 1671
4739 TISSOT zob. TRZCIŃSKI And.
4738 TIMAEUS Joannes — Ante omnia Jesus 1603
4737 THUANUS zob. TWARDOWSKI Samuel
4736 THOMAS Krystjan Zygm.
4735 THENAUD Jan
4734 THEDALDUS Piotr zob. URSINUS
4728 TĘCZYŃSKI Jan (III) — zob. TRZECIESKI Andrzej — UTENHOVE Karol
4727 TĘCZYŃSKI Andrzej (III), Gabriel (I) i Jan (IV) — zob. WARSZEWICKI Krz.
4726 TĘCZYŃSKA zob. NININCIUS Alb.
4733 TESTIMONIA de esu carnium
4732 TERENTIUS zob. HEYDEN. — MAJOR G.
4731 TEPPER Piotr zob. UWAGI (Krótkie 1782)
4730 TEODOROWICZ (Theodori) Stefan zob. TYSZKIEWICZ Teodor
4729 (TENTZE) — Etlicher gutter Tewtscher
4725 TECTANDER Józef zob. MIECHOWITA
4724 TECTANDER (Czimmerman) Joachim — zob. TRZECIESKI Andrzej
4723 TEATR zob. MOSZYŃSKI. — OPERA
4722 TAYLOR Tomasz zob. też TEYLOR
4721 TAXA zob. KOMMISYA de pretiis 1643
4720 TAULER (Thauler) Jan — zob. TYLKOWSKI Wojc.
4719 TAULER (Thauler) Jan — Colloquium theologi