Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]:
4240 PROZODYA języka polsk. zob. NOWACZYŃSKI Tad. 1781
4234 [PROŚBA] — Proźba do autora pisma p.t.: Pamiętnik albo zbiór 1792
4235 PROŚBA szczególna 1791
4238 PROSZOWSKI Jan Chryz.
4237 PROSZCVIANUS Raphael zob. STATUTA (1732). — SZEMBEK (1640)
4236 PROSKURA Kajetan Suszczański — Głos in turno 1790
4233 PROPOZYCYE do Nayiaśn. Rzeczyp… od Augusta elektora saskiego 1697
4232 PROMPTUARIUM medicum 1716
4231 PROKOPOWICZ A.M. — Sposób nowy 1790
4230 PROJEKT — do pogodzenia myśli
4229 PROJEKT — bezkrólewia wiecznego (1790)
4228 PROGRAMMA seu publ. invitatio
4227 PROCESU korrektura zob. KAPTUR nowy 1673
4226 PROCESU Akademii krak. i zam. 1761 zob. KOCHNOWSKI J.M.
4224 PROBLEMA Poloniae 1534
4223 PRISE (La) par force… de Madegourt 1634
4222 PRIAMI (Markuriusz) zob. GORCZYN-SCHEDEL
4221 (PREUSSEN) — Historie von Land von Preussen 1657
4220 PRESSER Wawrz. Mich. — Ein für den GrospoIn. Horizont. Hauskalender 1742-1790
4219 PREMISILENSE studium zob. PROPOSITIONES
4218 (PREJICZ Franciszek) — Celsissimo Illvstrissimo D.St. Dambski 1694
4217 PRAXIS pietatis
4216 PRAWO zob. BOGUSŁAWSKI. — CHROŚCIKOWSKI. — ŁADOWSKI. — POPŁAWSKI. — SKRZETUSKI
4213 PRAWA kardynalne zob. MYŚLI obywatela (1790). — RZEWUSKI Adam (1790) — RZEWUSKI Sew. — RZYSZCZEWSKI (1790)
4215 PRAWA kardynalne zob. MYŚLI obywatela (1790). — miast polskich
4214 PRAWA kardynalne zob. MYŚLI obywatela (1790). — kardynalne niewzruszone
4212 PRAUN — Gröndliche Nachricht von dem Münzwesen 1784
4211 PRAKTYKA astronomów 1533
4210 PRAGA (czeska) zob. PAPROCKI B. (Diadochos 1602)
4209 PRAEDICATORIUS Matias Valer. zob. BASILIUS Sanctus (De evolvendis libris 1534)