Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
78 ACTUM in Curia 10/IX.1776 (Deputacye do Examinowania Kommissyow Rzeczypospolitey Edukacyi Narodowey)
67 ACTUM in Curia 10/VI.1774 (Warunek względem Dziedzicow y Dzierżawcow)
104 ACTUM in Curia 11/I.1792 [nie: 1782] (Deklaracya tymczasowa wzgl. Sędziów Ziemskich i Kommissarzów granicznych)
82 ACTUM in Curia 11/XII 1788 (Wyznaczenie Posłów do Dworów Cudzoziemskich)
4861 ACTUM in Curia 11/XII 1788 (Wyznaczenie Posłów do Dworów Cudzoziemskich)
76 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Deklaracya Konstytucyi względem długów)
75 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Deklaracya względem odbierania Intrat)
4862 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Deklaracya względem odbierania Intrat)
4863 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Kommissya do Likwidacyi długów Rzeczypospolitey)
4864 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Kommissya do Likwidacyi długów Rzeczypospolitey)
4865 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Lokacya Woyska)
4866 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Nadgroda Zasłużonym)
4867 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Papier Stemplowany)
4868 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Podatek na Handluiących Tabaką)
4869 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Podymne Generalne)
4870 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Starostwa y Krolewszczyzny)
4871 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Starostwa y Krolewszczyzny)
4872 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Ubezpieczenie Summ do Kassy Edukacyiney)
4873 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Ustanowienie Rady Nieustającey)
4874 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Zniesienie Hyberny)
98 ACTUM in Curia 13/XI.1790 (Manifest ks. Tom. Kamieńskiego)
77 ACTUM in Curia 15/IV.1775 (Wyznaczenie Osob ad Consilium Permanens)
92 ACTUM in Curia 15/X.1789 (Zalecenie Kommissyom Skarbowey i Woyskowey Oboyga Narodów)
83 ACTUM in Curia 16/V. 1789 (Zalecenie Kommissyi Skarbu W.X. Litewskiego)
93 ACTUM in Curia 16/X.1789 (Pomnożenie Dochodu z Miast Naszych Królewskich)
89 ACTUM in Curia 17/IX.1789 ("Ofiara Obywatelska" Karola Radziwiłła Panie Kochanku)
96 ACTUM in Curia 17/V.1790 (Ofiara W. Walickiego... i pozwolenie Kapitule Sandomirskiey Zamiany Dóbr)
86 ACTUM in Curia 17/VI.1789 (Opłata do Skarbu Rzeczypospolitey od Kaduków)
70 ACTUM in Curia 17/VIII.1774 (Ustanowienie Prowizyi Duchownych)
60 ACTUM in Curia 1768 (Prorogacya Sejmu do traktatu z Mik. Repninem)