Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
536 BAKA Józef zob. OPISANIE publ. przeniesienia 1766
4839 BAKA Józef. Comitia honorum 1736
4840 BAKA Józef. Uwagi śmierci 1766
538 BAKSCHAY Abraham, wiersze jemu poświęcone w: BARTHOLEMAEUS Joannes (Libellus 1571)
539 BAL dziecinny 1788
540 BALET Bożka trunków 1754
541 BALET wieśniacki 1778
542 BALEWICZ Antoni. Dyaryusz zgromadzeń m. Warszawy 1791
543 BALIŃSKI Antoni. Positiones ex universo jure 1788
544 BALTYZER. Biesiady, po 1610
545 BAŁSAS Sirdies [nie: Livdies] Pas 1726
546 BANDORKOWIC Jan. Rozsądek y przestroga 1624
547 BANK Kredytowy zob. USTANOWIENIE 1774
548 BANKIET zob. MEMORYAŁ, przed 1700
549 (BAR). Do Projektu o Starostwo Barskie 1774
550 (BAR). Dobra Bar. 1774
551 BARAIL [Xavier] l’Abbé. Portrait caractéristique de Stanislas 1752
552 BARANOWICZ Łazarz. Filar wiary 1675
553 BARBARA Radziwiłłówna zob. SCHROETER Ad. (Ekegiarum liber I, ok. 1550)
554 BARBARA św. zob. ODPUSTY (1758, 1771)
555 BARBIER [nie: BARBIERS] Jean. Vers pour Lengnich 1748
563 (BARCKMANN [nie: BARKMANN] Daniel). Klagegedicht auf d. Abdsterben 1650
556 BARCLAI Jan (BARCLAY). Apist wiernek 1778 [nie: ok. 1790]
561 BARCLAI Jan (BARKLAJ). Apist Wiernek 1778 [nie: 1779]
557 BARFUS Vincentius. Vera historia 1593
558 BÄRHOLTZ [nie: BÄRHOLZ] Daniel. Die beste Morgenwonne 1680
560 BARI Thom. Rhetorica 1776
562 BARKLAJUS zob. BARCLAI
564 BARNAUD Nic. Dialogi duo 1574
565 BARONIUSZ Marc. Vitae, gesta 1610