Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
503 AUTUMNUS (Vernans) 1697
504 AVERROES. De substantia orbis 1510
507 AVERTISSEMENT (betreffend einige Veränderungen) 1775
506 AVERTISSEMENT. 1763
508 AVERTISSEMENT. La Direction Theatrale, b.r.
505 AWANTURA [nie: AWANTURY] Fortunata zob. MICKIEWICZ Ignacy 1768 i nast.
509 AWIZY (Pocieszne) o Naiaśnieyszym Królu 1683 [nie: 1685]
511 AZARYCZ Leonard. [Suplika] Leonard Azarycz… o łaskawe doprasza się wota, b.r.
510 (AZARYCZ Leonard). Forum, b.r.
512 (AZARYCZ Leonard). Osnowa, po 1767
513 (AZARYCZ Leonard). Projekt, b.r.
514 (AZARYCZ Leonard). Przybliżenie, b.r.
515 B.M.F. [F.M.B.] sztycharz zob. BENEDICTUS S. 1674
516 B.S. [J.P.S.S.B.]. Pałac dusze chrześcijańskiey zob. PROKULBICKI Jan
517 BACCIUS Andr. De thermis 1571
518 BACFART Walenty. Harmoniarum musicarum 1569
519 BACFART Walenty. Première livre de tablature 1564
522 (BACHMIŃSKI II). Wiersz w dzień zaślubienia 1774
521 (BACHMIŃSKI). Obmyślenie nadgrody, b.r.
523 BACHONIUS Joannes zob. CHARZEWICZ M. 1650
524 BACZYŃSKI Teodor. Positiones ex sacra theologia, b.r. [1797?]
525 BADOWSKI Amand. Propositiones philosophicae 1781
526 BAGIEŃSKI Franc. Sal. Kazanie 1760
528 BAIER And. Ignacy [BAJER]. Odezwa do Duchowieństwa 1766
529 (BAJKOWSKI Mikołaj Eligiusz). Memoryał 1775
530 (BAJKOWSKI Mikołaj Eligiusz). Projekt 1775
531 (BAJKOWSKI Mikołaj Eligiusz). Przyśpieszenie sprawiedliwości 1775
532 (BAJKOWSKI Mikołaj Eligiusz). Zażalenie 1776
534 BAKA Józef — Comitia honorum 1736 zob. PLATER [nie: POCIEJ] Jan Ludwik
535 BAKA Józef [nie: Jan] — Uwagi śmierci 1766