Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło:
969 BLANCK (BLANCKIUS) Salomon [nie: Samuel]. Sonet: Ehrenfridus Mochingerus [1647]
97 ACTUM in Curia 19/VI.1790 (Warunek dla Miasta Leszna)
970 BLANCK (BLANCKIUS) Salomon. Auf den Hintritt des Chr. Riccii 1643
971 BLANCK (BLANCKIUS) Salomon. Proteus Anagrammaticus 1643
972 BLANCK (BLANCKIUS) Salomon. Trauer-Gedicht: Johann Borbeck 1643
973 BLECH- und Schultzinsches Hochzeitfest 1757
974 BLIVERNITZ Jacob zob. Dodatki: BARTHOLDI Gottfried [1698]
975 BLUMENAU. Am Namenstage. J.E. Schmieden 1702
976 BŁAŻEWSKI Marcin, Setnik 1608 zob. VERDIZOTTI
977 BŁĘDOWSKI Tadeusz. Głos… 20.XII.1789
978 BŁESZYŃSKI Jan Kanty. Ogłos szczęśliwego powrotu [po 1775]
979 BŁESZYŃSKI Jan Kanty. Podróż w wieczności 1759
98 ACTUM in Curia 13/XI.1790 (Manifest ks. Tom. Kamieńskiego)
980 BŁOCISZEWSKI Tadeusz. Nota do Prześwietney Delegacyi, b.r.
981 BŁONIA (z) Mikołaj. [Tractatus sacerdotalis de sacramentis], inc.: Medice cura te ipsum 1480?
982 BŁONIA (z) Mikołaj. Tractatus sacerdotalis... de sacramentis 1531
983 BNIŃSKI Łukasz. Głos na sessyi 1790
984 BNIŃSKI Piotr. Fascia aurea 1638
985 BOBART Arnold. Elegia ad J.P. Titium [1669]
986 BOBART Arnold — Vivit post funera virtus 1671
987 (BOBARTIN [Elisabeth]). Die letzten Worte 1646
99 ACTUM in Curia 30/VI.1791 (Osoby wybrane za kommissarzów do Kommissyi policyi)
998 BOBROWNICKI Kajetan. Projekt [1793]
999 BOCHYŃ Adam. Dialogus 1508