Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
467 AUBERT Antoni. Leben 1770
468 AUCTORES praelegendi zob. AUTHORES 1747
469 AUDEON [AUDOËN s.]. Zywot S. Eligiusza 1687
470 AUFZUG des Turckischen Kaysers 1634
471 AUGURIUM sortis zob. JUNIEWICZ N. C. 1713 [nie: 1718]
473 AUGUST II. Universał 1706
4900 (AUGUST II) zob. Dodatki: AUTUMNUS vernans 1697
480 (AUGUST II) zob. ORDYNACJA wojska 1715
478 (AUGUST II) zob. PORSCHIUS Chr. 1698 [nie: 1692]
474 (AUGUST II). Distinto ragguaglio 1697
475 (AUGUST II). En säker mans... Skrifwelse 1704 [zob. też SKRIFWELSE 1705]
476 (AUGUST II). Insignes rixae 1729
477 (AUGUST II). Planta felicitatis 1727
488 AUGUST III zob. ORDONANTZ 1752— ORDRE de Bataille 1753
482 AUGUST III — Datę urodzenia poprawić na 1696
483 AUGUST III. [Zatwierdzenie przywileju dla Brunsbergi], b.r. [1751]
485 AUGUST III. Resultatum 1736
486 (AUGUST III). Friedens Versöhnungs und Freundschaftsstractat 1746 [zob. też FRIEDENS]
484 (AUGUST III). Glückwünschende Gemüths-Erklärung 1733 [zob. też Wackerbarth-Salmour]
490 (AUGUSTOWSKI Michał). Uwolnienie od rygoru dekretu, b.r.
493 AUGUSTYN Aureli św. Duchowne traktaciki 1760
495 AUGUSTYN Aureli św. Nauki chrześciańskie 1686
496 AUGUSTYN Aureli św. Omnes libri... de doctrina christiana, ok. 1475
497 AUGUSTYN Aureli św. Pieśń, po 1550 [zob. też PIEŚŃ Augustyna i Ambrożego]
498 AUGUSTYN Aureli św. Reguła 1695
499 AUGUSTYN Aureli św. zob. PROMETHEUS 1700
494 AURELI Augustyn X. od Sw. Kazimierza. Kazanie podczas kanonizacyi św. Józefa 1769
500 AURORA zob. MNISZECH J. 1714. — SUFFCZYNSKI Stan. 1721
501 AUSCHWITZ Antonius. Disputatio metaphysica 1703
502 (AUTHORES). Auctores praelegendi 1747