Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]:
83 ACTUM in Curia 16/V. 1789 (Zalecenie Kommissyi Skarbu W.X. Litewskiego)
92 ACTUM in Curia 15/X.1789 (Zalecenie Kommissyom Skarbowey i Woyskowey Oboyga Narodów)
77 ACTUM in Curia 15/IV.1775 (Wyznaczenie Osob ad Consilium Permanens)
98 ACTUM in Curia 13/XI.1790 (Manifest ks. Tom. Kamieńskiego)
4874 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Zniesienie Hyberny)
4873 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Ustanowienie Rady Nieustającey)
4872 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Ubezpieczenie Summ do Kassy Edukacyiney)
4870 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Starostwa y Krolewszczyzny)
4871 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Starostwa y Krolewszczyzny)
4869 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Podymne Generalne)
4868 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Podatek na Handluiących Tabaką)
4867 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Papier Stemplowany)
4866 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Nadgroda Zasłużonym)
4865 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Lokacya Woyska)
4863 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Kommissya do Likwidacyi długów Rzeczypospolitey)
4864 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Kommissya do Likwidacyi długów Rzeczypospolitey)
75 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Deklaracya względem odbierania Intrat)
4862 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Deklaracya względem odbierania Intrat)
76 ACTUM in Curia 13/IV.1775 (Deklaracya Konstytucyi względem długów)
82 ACTUM in Curia 11/XII 1788 (Wyznaczenie Posłów do Dworów Cudzoziemskich)
4861 ACTUM in Curia 11/XII 1788 (Wyznaczenie Posłów do Dworów Cudzoziemskich)
104 ACTUM in Curia 11/I.1792 [nie: 1782] (Deklaracya tymczasowa wzgl. Sędziów Ziemskich i Kommissarzów granicznych)
67 ACTUM in Curia 10/VI.1774 (Warunek względem Dziedzicow y Dzierżawcow)
78 ACTUM in Curia 10/IX.1776 (Deputacye do Examinowania Kommissyow Rzeczypospolitey Edukacyi Narodowey)
103 ACTUM in Curia 10/I.1792 (Deklaracya o Sądach Ziemiańskich w Prowincyach Koronnych)
66 ACTUM in Curia 1/II.1774 (Manifest Maryanny z Zakrzewskich... Wyssogoty Zakrzewskiej)
58 ACTUM in castro Wschovensi 1773 (Manifest uskutecznienia porządku wewn. gospodarstwa w woj. wielkopolskich)
56 ACTUM in Castro Ravensi 1697 [nie: 1698] zob. AKTA rokoszu
57 ACTUM in castro posnaniensi 1703 (Manifest Kaz. Jana Sapiehy)
59 ACTUM in castro Calissiensi 1789 (Kommissya do Powiatu Kaliskiego w Celu wynalezienia Ofiary na Woysko)