Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]:
120 ADVICE seasonable 1725
118 ADRYCHOMIUSZ Christ. Jeruzalem 1725
114 ADMONITIO atque hortatio 1546
115 ADMONITIO [1659] zob. FRANGEPANI 1661 [nie: 1659]
113 ADLERS-SIEG zob. POŁTAWA 1709 [zob. też SIEG]
112 ADERSBACH Andreas. Trauer-Gedicht Florentina geb. Hoxbergin 1647
111 ADELT Mart. Evangelische Jubel-Freude 1745
110 ADELSON zob. ARNAUD 1794
109 ADDYTAMENT do Gazety Wileńskiej 1792
108 ADDYTAMENT do Gazety Warszawskiej 1791
107 ACXTELMEIER Stan. Reinh. Das Moscowittische Prognosticon 1698
106 ACTUS denun. electionis zob. MASSALSKI Ignacy 1762
73 ACTUM in Curia 7/X.1774 (Intraty Królewskie)
71 ACTUM in Curia 7/IX.1774 (O Pisarzach Trybunalskich)
69 ACTUM in Curia 6/VII.1774 (Wyznaczenie Kommisarzow do Granic z Dworami Sąsieczkiemi)
85 ACTUM in Curia 6/VI.1789 (Opłata do Skarbu Publicznego z Dóbr Poiezuickich)
72 ACTUM in Curia 5/X.1774 (Dobra Bar)
102 ACTUM in Curia 30/XI.1791 (Sprawiedliwość dla Szlachty niżey wyrażonych)
4880 ACTUM in Curia 30/XI.1791 (Sprawiedliwość dla Szlachty niżey wyrażonych)
80 ACTUM in Curia 30/X.1780 (Deklaracya o Kommissyi Skarbowey W.X. Lit. etc.)
99 ACTUM in Curia 30/VI.1791 (Osoby wybrane za kommissarzów do Kommissyi policyi)
84 ACTUM in Curia 30/V.1789 (Sposób wynalezienia Offiary)
62 ACTUM in Curia 30/IV.1773 (Stwierdzenie konfederacyi stanów z dnia 16 kwietnia)
4879 ACTUM in Curia 30/IV.1773 (Stwierdzenie konfederacyi stanów z dnia 16 kwietnia)
79 ACTUM in Curia 3/X.1776 (Deklaracya o Kommissyach ostatniego Seymu do Prowincyi W.X. Lit. stosuiących się)
88 ACTUM in Curia 3/IX.1789 (Urządzenie Gwardyów Oboyga Narodów, tudzież Milicyi naszey Królewskiey)
74 ACTUM in Curia 3/III.1775 (Prorogacya Sejmu)
4882 ACTUM in Curia 27/XI.1790 Nr. 3tio (Odpowiedź w sprawie ks. Tom. Kamieńskiego)
95 ACTUM in Curia 27/II.1790 (Ofiara)
81 ACTUM in Curia 26/XI.1788 (Kommissya Woyskowa)