Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]:
303 ANNUS sanctus 1740
302 ANNONA et medicina 1686
301 ANNEHMUNG der poln. Krone zob. SOERGEL E. A. 1791
4857 ANNANIA popraw na ANANIA Giovanni Lorenzo
300 ANNALISTEN 1755, 1757
297 (ANNA św.). Legenda, przed 1519
4893 ANNA św. zob. KOSZYCZEK (z) Jan
298 ANNA św. zob. ARTYKUŁY Bractwa
296 ANNA JAGIELLONKA zob. BIBLIA Leopol. 1577
295 ANNA [IWANOWNA] Carowa. Deduction an die Ministers 1734
293 ANKWICZ Józef. Przymówienie się na sessyi 10 VIII 1793
294 ANKWICZ Józef. Przymówienie się na sessyi 10 VIII 1793
292 ANKWICZ Józef. Projekt. Sprawiedliwość dla Dominika Xcia Radziwiłła 1793
290 ANKWICZ Józef. Projekt. Ratyfikacya traktatu 1793
291 ANKWICZ Józef. Projekt. Pozwolenie kupna dóbr 1793
289 ANKWICZ Józef. Mowa przy zagajeniu seymiku 1790
288 ANKWICZ Józef. Głos 1793
287 ANIOŁ X. od św. Ducha. Kazanie 1778
286 ANIOŁ w ciele, Anioł z ludzką twarzą zob. [FERRERIUSZ] WINCENTY św.
285 ANIMADVERSIONES Faciendae, po 1700
284 ANIMADVERSIONES ad Dissertationem 1753/54
283 ANGIELSKI parlament zob. OPISANIE formy (1783) — PETRYKOWSKI ks. (Opisanie 1790)
282 ANGERMUND Joann. Berlin. Lex Valeria 1634
281 ANGEŁŁOWICZ Józef Andrzej. Positiones ex universo iure 1796
280 ANGELUS zob. CHARZYŃSKI Kaz. Józef (Conclusiones 1686)
279 ANFOŁOGION zob. BARANOWICZ Łazarz 1678
311 ANFOŁOGION [nie: ANTOŁOGION] siriecz Cwiestosłow 1651
276 ANDRZEJKIEWICZ Jan A. Ziarno gorczyczne 1701, 1746
275 ANDRZEJKIEWICZ Jan A. Memoryał nieśmiertelney pamięci 1667
274 ANDRZEJ św. Kreteński zob. Dodatki: KANON 1776