Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]:
4420 ROKOSZU (O, pod Targowicą zob. TARGOWICA
4419 ROKOSZU (Comparatio) z conjuracyą 1606
4418 ROKOSZOWSKI Jan zob. BOISSARD (1589)
4417 ROGUSKI Sylw.
4416 ROGALIŃSKI Józef zob. BAROCY Jakub (Pięć porządków budown.)
4415 ROESNER J.Gotfr., burm. toruński
4414 RODKIEWICZ Koncess Sylw. — Dzień skarbu
4413 RODERICIUS Alf. — Übungen christlicher Tugenden 1666
4412 ROCHEBRUNE l’abbé zob. PAGI
4411 ROBORTELLO zob. STURM Joh.
4410 RITUALE — sacramentorum 1647
4409 RITUALE — sacramentorum 1616 zob. AGENDA parva
4408 RINGELTAUBE Michał — Das Buch von der Zärtlichkeit
4407 RIKOVIUS Jan zob. KLEIN DANIEL — RICHOVIUS J.
4406 RIFFART — Copie d’une lettre 1621
4405 RIEULE zob. PIRAMOWICZ (Mowa 1782)
4402 RIEDEL Gottlieb — zob. KRUMBOLZ
4401 RIEDEL Gottlieb — Predigt
4404 RIEDEL (Ridel) Jan — Der hocherwünschte Eingang 1702
4403 RIEDEL (Ridel) Jan — Das Blut des gerechten Habels 1717
4400 RIDT Zachar. zob. RED Zachar.
4399 RICHWALIUS Stan.
4398 RICHTSTEIG Marcin zob. RYCHSTEYG. — SARTORIUS J. (1688)
4397 RICCIUS Krzyszt. zob. ROSENBERG (1634)
4396 RIAUCOURT Piotr
4395 RHODOMAN — Rhodomanologia 1608
4394 RHETICUS zob. HEVELIUS
4393 RHEGIUS Urban — zob. KATECHISMUS mnyeyszy 1563/4
4392 RHEGIUS Urban — Sposoby a obyczaye 1554
4370 RĘKODZIEŁA zob. RZEMIOSŁA