Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]:
4450 ROZMOWA — Plebana z ziemianinem 1641
4449 ROZMOWA — panów…… konfederatów
4447 ROZMOWA — pani de Sur Anrazc
4446 ROZMOWA — Palinura
4445 ROZMOWA — obywatela ziemianina
4444 ROZMOWA — o konfederacyi 1592
4443 ROZMOWA — między Sołtykiem
4448 ROZMOWA — drugą pani de Sur Anrazc
4439 ROZGRANICZENIE — normalne
4442 ROZGRANICZENIE — konfederata z Xiędzem
4441 ROZGRANICZENIE — koło religii
4440 ROZGRANICZENIE — dwóch kawalerów 1789
4438 ROZGRANICZENIE — dóbr
4437 ROZENSKI Jan — luna solis
4436 ROZBIÓR zakusu
4435 ROYSIUS — De execrandissimo sceleratissimoque laesae Majestatis
4434 ROUSSEAU Michał — Casimir 1680
4433 ROUSSEAU J.J. zob. CARRACIOLI. — KWIATKOWSKI. — MONITOR. — UWAGI
4432 ROSTKOWSKI Wojc. zob. LISZEWSKI A. (1613)
4431 ROSENBERG Albert Jan
4430 ROSELLI Petrus — Quaestiones 1511
4429 ROSECKI Daniel a S. Laur
4428 ROSATUS Stan. [właściwe nazwisko: ROŻANKA]
4427 ROSA Salwator zob. ANTONINI
4426 RONCALLIUS Pol. ablegatus zob. PUFENDORF (1695)
4425 ROMER Adam
4424 ROLNICTWO zob. GOSTOMSKI Andrzej. — HAUR J.K. — HERMAN Jan. — INSTRUKTARZ. — OGIŃSKI Ant. Ignacy. — MITTERSPACHER
4423 ROLLIN
4422 ROLA zob. SPOSOBY
4421 ROKYTA Jan zob. ŁASICKI