Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
3616 MISCELLANEA curiosa medico-physica 1670-1672
3617 MISELLI Giuseppe — Il burattino veridico 1699
3618 MISIEWICZ Tom. zob. OLECHNOWICZ Antoni
3619 (MISIEWSKI) — Przywrócenie do possesyi wsi Bawkow ok. 1775
3621 MISSALE — dioec. posnaniensis 1524
3622 MISSALE — Ecclesiae et prov. Gnesn. 1555
3623 MISSALE — Gnesnensis Dioeceseos 1523
3624 MISSALE — pro itinerantibus 1525
3625 MISSALE — Varmiense zob. KROMER
3626 MISSALE — Vratislaviense 1505 ; 25-26
3620 MISSALE Cracoviense 1515-1516
3627 (MISSYONARZE XX) — Stan Xięży … co do ich Instytutu
3628 MISTALEWICZ Thomas — Sanctiones iuris canonici 1671
3629 MISZTOŁT Ant. — Historia illustrissimae domus Sapiehanne 1724
3630 MITZLER de Kolof — Promemoria 1774
3631 MITZLER de Kolof — Zweyter Brief eines Gelehrten 1775
3632 MŁODZIANOWSKI Józef — Głos … w czasie … homagium 1796
3633 MŁODZIANOWSKI Tomasz — Affekty nabożne
3634 MŁODZIEJOWSKI Andrzej Stan. Kostka — List pasterski 1776
3635 MŁODZIEJOWSKI Andrzej Stan. Kostka — Zamiana dóbr 1774
3636 (MŁODZIESZYN) — Supplika druga
3637 (MŁODZIESZYN) — Supplika płaczliwa 1789
3640 MNISZECH Michał Wandalin — [Obwieszczenie o. tańcach] 25.II.1792
3638 MNISZECH Michał Wandalin — Głos … Marszałka na Sessyi Seym. 1791
3639 MNISZECH Michał Wandalin — Marszałkowie narodowi. Prawo dn. 15.III.1792
3641 MODERATIO sumptuum
3642 (MODLIŃSKI) — Pretensyi zaspokoienie
3643 MODLITWA (Króciuchna)
3644 MODLITWA, którey zażywali przeciwko powietrzu … prałaci
3645 MODRZEWSKI Frycz — De republica 1559