Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]:
4480 RZECZYCKI Andrz.
4479 RYSINSKI Andrzej — Satyr na twarz 1640
4478 RYMKIEWICZ Fr. Ks.
4477 RYDZYŃSKI porucznik
4476 RYBIŃSKI Zygm. Jak.
4475 RYBIŃSKI Jan zob. LOEAECHIUS
4474 RUTKOWSKI Andrzej — Obrona W. Xięstwa 1648
4473 RUTHENICA unio zob. LEGATIONES (1598)
4472 rueus [nie ruaeus, jak w T. 26, 478]
4471 RUDZKI Alex. Maciej
4470 RUDOWICZ Baz. (Genealogia 1648)
4469 RUDOLSKI zob. RUDALSKI
4468 RUDNICKI Szymon zob. BISKUPSKI P. (1616)
4467 RUDNICKI Dom. — zob. MONITOR (1777)
4466 RUDNICKI Dom. — Lament 1741
4465 RUDIMENTA historica
4464 RUDIMENTA — grammatices zob. DONATUS — Hegendorphinus
4463 RUDIMENTA — geographica
4462 RUDAWSKI Wawrzyniec Jan — Historiarum Poloniae consiliario 1755
4461 RÜCKERT Paweł i Anna zob. RYKIERT
4460 RUBINKOWSKI Jan Kazimierz — Promienie 1742
4458 RUBINKOWSKI Jan Kazimierz — Janina 1757
4459 RUBINKOWSKI Jan Kazimierz — 1759
4457 ROZSTRZĄŚNIENIE pisma p.t. Pamiętnik
4456 ROZRYWKA, pożyteczna
4455 ROZMYŚLANIA rzeczy duchownych 1631
4454 ROZMOWA — szlachcica z ministrem
4453 ROZMOWA — Solona z Kadym
4452 ROZMOWA — proboszcza
4451 ROZMOWA — Polaka Rossyanina