Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
3527 MARAJ (de) zob. KOŁŁĄTAJ (Observations 1791)
3528 MARCHOŁT zob. LATERNA (Harfa 1588)
3529 MARCKHOVITSCH Karol — Hedwig Schutz-Frau 1707
3530 MAREK ks. (proroctwa jego) zob. PROGNOSTYK krytyczności 1786
3531 MARENTIUS Lucas — Madrigalia quinque vocum 1601
3532 MARENTIUS Lucas — zob. HOVE
3533 MARGOŃSKI Albert — Hymni quindecem 1639
3534 MARKIEWICZ Remigiusz — Augustissimo Honori… Wirginis… Mariae
3535 MARKOWSKI Józef — Mowa… o Skarbowey Kommissyi
3536 MARSZAŁKOWIE Wielcy Oboyga Narodów…
3537 (MARTINI Henryk) — Monumentum perenne honoris sacrum 1675
3538 MARTINIUS Henryk — Anatomia urinae 1658
3540 MARTINIUS M. — Histori von dem Tartarischen Kriege 1654
3539 MARTINIUS M. — Historie de la guerre des Tartares 1654
3542 MARTINUS Polonus — 1493
3543 MARTINUS Polonus — 1499
3541 MARTINUS Polonus — Margarita decreti b.r.
3544 MARYA Teresa — Przetłomaczenie edyktu 1774
3545 (MASSALSCY) — Dokumenta w sprawie… Massalskiego, b-pa Wileńskiego
3546 (MASSALSCY) — Dokumenta w teyże sprawie
3547 (MASSALSCY) — Kommissya do rozsądzenia sprawy… 1776
3548 (MASSALSCY) — Kommissya między… Ignacym Massalskim y innemi Massalskiemi 1776
3549 (MASSALSCY) — Obiaśnienie Konstytucyi… 1776
3550 (MASSALSCY) — Sprawa deputatów Trybunału Litewskiego 1770
3551 (MASSALSCY) — Stan sprawy…
3552 MASSALSKI Ignacy Jakub — Odpowiedź na memoryał Wojew. Nowogr.
3553 MASSALSKI Ignacy Jakub — Projekt J.O.Xcia Biskupa Wileńskiego ; 24-46
3554 MASSALSKI Ignacy Jakub — Projekt y uwagi nad tym proiektem
3555 MASSUET Piotr — Histoire des rois de Pologne 1733/34
3556 MASSUET Piotr — Histoire des Rois de Pologne 1783