Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
3432 (LUBOMIRSKI Jerzy) — II Diamante… 1737
3433 LUBOMIRSKI Marcin Jerzy — Manifest J.O. Xiążęcia 1782
3434 LUBOMIRSKI Marcin Jerzy — Proźba do nayiaśnieyszych Stanów 1790 ; 25-23
3435 (LUBOMIRSKI Marcin Jerzy) — Kontynuacya do produktu sprawy…
3436 (LUBOMIRSKI Marcin Jerzy) — Obrona z strony… Instygatorów Koronnych
3437 (LUBOMIRSKI Marcin Jerzy) — Proiekt do Kommissyi o Starostwo Barskie
3438 (LUBOMIRSKI Marcin Jerzy) — Tabella długów 1780
3440 LUBOMIRSKI Stan. Hor. — Koza polska 1676
3441 LUBOMIRSKI Stan. Hor. — Salomon polski 1737
3442 LUBOMIRSKI Stan. Hor. — zob. ŻUCHOWSKI
3439 LUBOMIRSKI Stanisław — Kommissya Rzeczypospolitey 1774
3446 LUBOMLIUS Severinus — De vita S. Hyacynti 1594
3447 LUCANGELI Nic. — Succesi del viaggio d’Henrico III 1574
3448 LUDER — Noctes atticae 1740
3449 LUDOVICI Chrystyan — Logicae peripateticae vostigia 1713
3450 LUDOVICUS de Prussia zob. PRUTENUS Ludovicus
3451 LUKARYS Cyryl zob. CYRILLUS. — SMOTRZYCKI M. (Trenos 1610). — SKARGA (1610). — SOLIKOWSKI J.D.
3452 LUKIAN (Preudolukian) zob. ROZMOWA Palinura z Charonem
3453 LURIE Szlojme — Sefer hokhmath Selomoh 1581
3454 LUTER Marcin — Enchiridion Catechismas 1579
3455 LUTER Marcin — Enchiridion Catechismas 1612
3456 LUTER Marcin — zob. REJ (Hozeasz)
3457 (LUTER Marcin) — Przywileje luterańskie 1641
3462 ŁADOWSKI Maciej — Suffraga województw 1674
3463 (ŁADYSŁAW z Gielniowa) — Pieśń o błogosławionym…
3464 (ŁADYSŁAW z Gielniowa) — zob. PIEŚŃ o bożem umęczeniu
3465 ŁASICKI J. — De Prussorum, Moscovitarum… religione 1582
3466 ŁASKI Jan — Commune incl. Pol. regni privilegium 1506
3467 ŁASKI Jan — Statuta 1506
3468 ŁASKI Stanisław — Napomnienie 1545 ; 23-26