Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
3376 LIBELLUS (absolutissimus) — zob. LILLIUS G.
3377 LILIA wyznawców 1757
3378 LILIUS Vincentius — Melodiae Sacrae 1604
3379 LINDE Jan Ernest — Compendium jurium dissidentibus 1712
3380 LINEMANN Albert Prusso-Fischhusini Mathem. 1644
3381 LIPPISCH Jan Jerzy — Thorunium Hungarorum 1735
3382 LIPPOMAN Alojzy Ludwik — Duae epistolae 1557
3383 (LIPSKI Jan) — Kommissya do rozgraniczenia dóbr
3384 LIPSKI Tadeusz — Chorągiew jedna Kawaleryi
3385 LIPSKI Tadeusz — Głos… na sessyi seymowey 1789
3386 (LIPSKI Tadeusz) — Powrócenie należytości…
3387 LISKOWICKI Winc. — Agonisma iatrikon 1600
3388 LISKOWICKI Winc. — Conclusiones medicas de lethargo 1599
3389 LISKOWICKI Winc. — Theses medicae 1598
3390 LISMANIN Franciszek — Brevis explicatio doctrinae de Sanctiss. Trinitate 1565
3391 LIST — anonima do króla pruskiego 1792
3392 LIST — Potemkinowskich pieczeniarzy zob. POTEMKIN
3393 LIST — przytomnego na Seymie Arbitra 1788
3394 LIST — z okazyi nowey konstytucyi 1791
3395 LITANIA (Nowa) do Świętych woiowników 1747
3396 LITANIAE — de Sancto Apostolo Juda
3397 LITANIAE — et preces 1704
3399 LITERAE universales contributionum — 1532
3400 LITERAE universales contributionum — 1533
3398 LITERAE universales contributionum — 1526 zob. Zygmunt I
3402 LITERAE vniversales contributionum — 1536
3403 LITERAE vniversales contributionum — 1538
3404 LITERAE vniversales contributionum — 1539
3405 LITERAE vniversales contributionum — 1542
3406 LITERAE vniversales contributionum — (Litterae) — Annuae litterae Soc. Jesu anni 1603. 1618