Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
3346 LELKIEWICZ — Positiones ex philosophia 1781
3347 LEMBKA Marcin — Themata cheirurgica de fracturis 1604
3348 LEMBKA Marcin — Theses de vulneribus 1604
3349 LEMBKE Wawrz. — Semmoiotika 1598
3350 (LENKIEWICZE) — Sprawa Urodzonych …
3351 LEOPOLIENSIS Stanislaus — Regule tredecim 1512
3352 LESKE — Avertissement 1777
3353 (LESZCZYŃSKA Maria) — Poesios diverses sur le mariage 1725
3355 LESZCZYŃSKI — Głos … Posła 1791
3354 LESZCZYŃSKI — Głos … Posła Wojew. Inowrocławskiego 1789
3357 LESZCZYŃSKI Józef — 22.III.1790
3356 LESZCZYŃSKI Józef — Mowa … Cześnika … 1790 18/III
3358 LESZCZYŃSKI Stan. — Głos wolny
3359 (LESZCZYŃSKI Stanisław) — Pacta Varsaviensa 1705
3360 (LESZCZYŃSKI Stanisław) — Recit succint… de l’élection 1733
3361 (LESZCZYŃSKI Stanisław) — Remarquables Gespräche 1726
3362 (LESZCZYŃSKI Stanisław) — zob. LAMOUR J. (1768)
3363 (LESZCZYŃSKI Stanisław) — zob. ORDONANCE du roy 1740
3364 (LESZNO) — Miasto Leszno (Projekt do prawa 1786)
3365 (LESZNO) — Nähere Nachricht…
3366 (LESZNO) — zob. ACTUM in Curia Regia Varsaviensi 1790
3367 LETOPISEC ODINCEW (1782) zob. oddbium
3368 LETTERS on the subject of the Concert of prinzes 1793
3369 LETTRE a l’auteur 1778
3370 LEUCOOCHTAUS Aretius — zob. HYPERAPISTES. — PRAWDZICKI Teofil (1577)
3371 LEWANDOWSKI Jan — Myśli radosne 1791 zob. MYŚLI
3372 LEX. Sr. — Catalogue des livres 1790
3374 LEX. Sr. — Deuxieme supplement
3373 LEX. Sr. — Supplement au catalogue
3375 LIBELLUS (absolutissimus) — zob. ERAZM z Roter. (1523)