Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]:
1542 CHŁOP polski
1541 CHLEBOWSKI Wawrzyniec — Rokosz Tatarski 1612
1540 CHLEB roskoszny wiernym katolikom 1728
1539 CHILIŃSKIE — Rytm winszowny… Konst. Zamoyskiey 1783
1538 CHERENIUS Michael — Panegyris… Stephani… Regis Poloniae 1582
1537 CHEMNITIUS Johannes — zob. PASTORIUS Joach. 1664
1536 CHEMNITIUS Johannes — Applausus nuptialis 1633
1535 CHEŁMICKI Jan — Tren w żałosnym pieniu 1761
1534 CHEŁCHOWSKI Henr. — Uciecha bogiń 1630
1527 (CHĄDZYNSKA Katarzyna) — Przemowa z proiektem 1775
1533 CHARZEWICZ Marc. — Lylya florencka 1671
1532 CHARISTERION in Cracoviam 1619
1531 CHARIS Skarszeviana 1627
1530 CHARBINIUS Jacobus — Grammaticae institutiones 1589
1529 CHANSON sur l’air 1789
1528 (CHAMIEC) — Ur.… Ohorodniczy Zwinogrodzki ma sprawować obowiązki Podsędka
1526 CH. M. (Charkiewicz Michał) zob. KOCIEŁŁ Tad.
1525 CH. K. L. — Odpowiedź (Estr.XIV.138
1524 CEZARY Franc. — Stoł. miasta Krakowa Kościoły
1523 CEZARY Franc. — Pielgrzym włoski
1521 CERVINUS Paulus — Valet, so E. Krafft 1646
1520 CERVINUS Paulus — Valet der Anna Beythinen 1646
1522 CERVINUS Paulus — Trauer-Gedicht: Vincentius Fabricius 1645
1519 CERVINUS Paulus — Trauer-Gedicht: Paulus Hintzke
1518 CERVINUS Paulus — Trauer-Gedicht: Florentine Crumhausen 1646
1517 CERVINUS Paulus — Trauer-Gedicht: Ernst Khün 1645
1516 CERVINUS Paulus — Trauer-Gedicht: David Oelhaff 1645
1515 CERVINUS Paulus — Trauer-Gedicht: Catharina Weimann
1514 CENTURIO Alojzy — zob. ORATIO funebris 1758
1513 CENTRUM publicae felicitatis 1725