Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
318 ANTOINE [nie: ANTONINE] Paulus. Sententiae 1756
319 ANTOINE [nie: ANTONINE] Paulus. Theologia 1747, 1755
313 ANTONI od Imienia Maryi nazywał się JAŃSKI
312 ANTONI od Imienia Maryi. Rozdział 1735
314 ANTONI od Nawiedzenia N.M.P. (ANTONI X od Nawiedz.). Kazanie 1768
315 ANTONI od Nawiedzenia N.M.P. nazywał się PIOTROWICZ
316 (ANTONI Padewski św.). Lilia z cnót świętych, przed 1700
317 ANTONIN z Przemyśla zob. PRZEMYŚLA z Antonin
321 ANTONINUS Florentinus. Liber vulgo dictus Confessionale 1478
324 ANTONINUS Genuensis popraw na ANTONIUS Genuensis
322 ANTONINUS Joannes Cassoviensis zob. KASSAI [nie: CASSAI] Joannes Antoninus
325 ANTOSZEWICZ Jan. [Projekt do powiększenia wojska] 1783
326 ANTREPRENER. Opera 1785
327 ANTWOORDE der Staten 1597
328 ANZELM św. Elucidarius 1515
329 ANZELM św. Elucidarius 1544, 1549
331 ANZI. Il genio vagante 1691 [zob. też ZANI Valerio]
332 APOLLO do żałosnych trenów zob. MANIECKI Franciszek 1724, 1729
333 APOLLO in Carpatho 1728
334 APOSMASION operis hodeporici popraw na APOSMATION apodemici seu operis 1592
335 APOSTOŁ. 1573/74, 1630
4858 APOSTOŁ. 1654
336 APPENDIX ad Constitutiones 1768
337 APPLAUSUS genetlicus zob. (PRUSIMSKI Christ.) 1642
338 APPLAUSUS panegyricus zob. KONIECPOLSKI Jacobus [nie: DANIŁOWICZ]
339 APPLAUSUS poematicus, przed 1700 [zob. też SERTKOWICZ Tomasz Antoni]
340 APPROBACYA Fundacyi Sióstr Miłosiedzia, b.r.
341 APPROBACYA XX. Missyonarzów b.r.
342 APPROBACYA XX. Missyonarzów i Sióstr Miłosierdzia, b.r.
4845 APRAXIN (APRAKSIN) Stefan — Oświadczenie 1768