Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
3286 KULMUS Johann Adam — Curieuser Astrono — mischer Kalender 1731
3288 KULWIEC Józef — Projekt … Posła … 21 octobra 1793
3287 KULWIEC Józef — Projekt… Posła … 9 octobra 1793
3289 (KUMANOWCE) — Dekretu… aprobacya
3290 (KUMANOWCE) — Dowód z dokumentów
3291 (KUMANOWCE) — Objaśnienie powtórzone o wsi
3292 (KUMANOWCE) — Ułatwienie sprzeczek granic
3293 KUMKOWSKI Jakub — zob. PASZKOWSKI M.
3294 KUNICKI — Projekt… Posła Chełmskiego 1793
3295 (KUNIŃSCY) — Stan sprawy… o dobra Siekierki 1786
3296 (KURLANDIA) — Ducatuum Curlandiae et Semigaliae Constitutio 1774 )
3297 (KURLANDIA) — Gdy vigore Konstytucyi
3298 (KURLANDIA) — Ostrzeżenie wolnego handlu… po 1783
3299 (KURLANDIA) — Prawa y przywileje… 2 poz.
3300 (KURLANDIA) — Xięstwo Kurlandskie y Semigalskie
3301 KURMIN Georg — Facultas philosophica 1773
3302 (KURZENIECCY) — Kommissy do rozsądzenia sprawy… 1774
3303 KURZENIECKI M. zob. ORDER 1760
3304 KUSZELL Józef — Propositiones philosophicae 1766 ?
3305 KUZMIRSKI Tomasz — Obeydzie się bez patronów 1792
3306 KUZMIRSKI Tomasz — Uwagi nad procesem 1792
3307 KWAŚNICZKA Adam — Sposób nayproscieyszy 1781
3308 KWESTYA podana do rozwiązania ok. 1792
3309 KWIATKIEWICZ Jan — Suada civilis
3310 KWIATKOWSKI Kajetan — Próbka pióra … nad stanem… Rzeczyposp. Pol.
3311 KWIATKOWSKI Piotr — Theatrum
3312 (KWILECKI Adam) — Odpowiedź na zarzuty…
3313 KWILECKI Franc. — Przełożenie w materyi 1790
3314 KWIT — dla kommissyi Eduk. Nar.
3315 KWIT — dla Kommissyi Skarbu W.X.Litew. 1782