Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
3188 KOŚCIÓŁ Opatrzności
3190 KOŚCIUSZKO Tadeusz — Général des confédérés 1795/6
3191 KOŚCIUSZKO Tadeusz — Naczelnik naywyższey siły zbroyney 1794
3192 KOŚCIUSZKO Tadeusz — Prawidła względem pensyi 1794
3193 KOŚCIUSZKO Tadeusz — zob. ODEZWA. — RADA zastępcza
3231 KOWALEWSCY Szymon i Michał — Kathegorya Urodzonych 1773
3232 KOWALEWSCY Szymon i Michał — Nota
3233 KOWALSKI Jan — Kazanie przed nieszporami
3234 KOZIENICE zob. OPISANIE obchodzenia 1792. — SZEMBEK Stan.
3235 KOZŁOWSKI Michał Wolfgang — Dissertatio inauguralis 1792
3236 (KOZŁOWSKI Tadeusz) — Sprawa … z Józ. Czosnowskim
3237 KOŹMINCZYK Ben — Epithalamium Joachimi March. Brand 1535
3238 KOŹMIŃSKI z Iwanowic Augustyn zob. DUPIN (Approbacya)
3239 (KOŻUCHOWSKI Stanisław) — Objaśnienie rekompensy …
3240 KRAAK Ifvar. — Correspondance historique 1755
3241 KRAJEWSKI Dymitr Tad. — Pani Podczaszyna 1786
3242 KRAJEWSKI Michał ks. — Wojciech Zdarzyński 1785
3246 (KRAKOWSKIE starostwo) — Zniesienie kwarty …
3247 (KRAKOWSKIE starostwo) — zob. PROJEKT o zmies. kwarty. — PROŹBA.
3243 (KRAKÓW) — Prezydent i rada stoł. m. Krakowa. Odezwa 1776
3244 (KRAKÓW) — Prospekt dzieła … p.t. Opisanie topograficzne … m. Krakowa 1784
3245 (KRAKÓW) — zob. ORDYNACYA fabryki 1789. — ORDYNACYA z instruktarzem 1776
3248 (KRASICCY) — Kommissya Działowa …
3249 KRASICKI Ignacy — Monachomachia 1782
3250 KRASICKI Ignacy — Organy 1758
3251 KRASICKI Ignacy — Pan Podstoli 1778/84
3252 KRASICKI Ignacy — Satyry 1779
3253 KRASICKI Ignacy — Stranstwowanije nieumierajuszczawo czełowieka 1794
3255 KRASIŃSKI Adam — Actum (1791)
3254 KRASIŃSKI Adam — Actum in curia 1790