Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
3203 KOSSAKOWSKI Józef — Głos na sessyi seymowey 24/III
3204 KOSSAKOWSKI Józef — Kontynuacya fragmentu biblie targowickiey
3205 KOSSAKOWSKI Józef — Obywatel (1788)
3206 KOSSAKOWSKI Józef — Pamiętnik albo zbiór krótki … wiadomości 1792
3207 KOSSAKOWSKI Józef — Rozmowa Solona z Kadym
3208 KOSSAKOWSKI Józef — Spowiedź polityczna 1792
3209 KOSSAKOWSKI Józef — Uwagi nad pismem pt. Uniwersał do narodu 1792
3210 KOSSAKOWSKI Józef — Xiądz Pleban
3211 KOSSAKOWSKI Józef — zob. ADDYTAMENT
3212 KOSSAKOWSKI Józef — zob. MORSKI. — OBYWATEL (1788)
3214 KOSSYCZEK (z) Jan — zob. FRANCL. — HISTORYA. — OPEĆ
3213 KOSSYCZEK (z) Jan — Żywot świętey Anny 1532
3215 KOSTITZ — De bello sociali Turcico 1595
3216 (KOSTKA Stan. św.) — Epigramata de … 1772
3217 (KOSTKA Stan. św.) — Krótkie nabożeństwo do … 1731
3218 (KOSTKA Stan. św.) — Krótkie nabożeństwo do … 1746
3219 (KOSTKA Stan. św.) — Nabożeństwo trzydniowe … 1770
3220 (KOSTKA Stan. św.) — Przymierze 1758
3221 KOSTRZEWSKI Jak. — Sztuka babienia 1774
3222 KOSZANOWSKI Aleksander — zob. G.J.
3223 (KOSZCZYC Ignacy) — Przyspieszenie sprawiedliwości
3224 (KOSZCZYCOWIE) — Memoryał do Skonfederowanych Stanów 1773
3225 KOSZKA Alan. — Niebo domowe
3226 KOSZUTSCY Sebastian i Mikołaj — Nota Urodzonych. 2 poz.
3227 KOSZUTSCY Sebastian i Mikołaj — Prześwietna Delegacyo 1774
3228 KOSZUTSKI J. — Przestroga arbitra
3229 KOSZYCZEK (z) zob. KOSSYCZEK
3230 KOSZYRSKI Korybut zob. REJ M. (Figliki)
3187 KOŚCIAŁKOWSKI Tadeusz — Głos na sessyi seymowej 1790
3189 KOŚCIOŁY Po-Jezuickie w Warszawie