Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
3166 KONISKI (KONIŃSKI) Jerzy (Prawa dyssydentów) zob. PRAWA
3167 KONKURRENCYA grzesznika do Nayświętszey familiey 1729
3168 KONSTANTYNOWICZ Józef — [Wiersz łaciński na ślub Fr. Sapiehy]
3170 [KONSTYTUCJE] — Constitucie, statuta y przywileie 1550-1578.
3171 [KONSTYTUCJE] — Constitucie, statuta y przywileie 1550-1579.
3169 [KONSTYTUCJE] — Constytucye Seymu Kor. Warsz. 1590; 1593; 1596; 1598
3173 KOPCZYŃSKI Onufry — [Wiersz w Gazecie Narod. i Obcej z r. 1792]
3172 KOPCZYŃSKI Onufry — Grammatyka dla szkół 1794
3174 KOPCZYŃSKI Onufry — zob. ODEZWA
3175 KOPEĆ Jan Waleryan — Bieg słoneczny
3176 KORB Joannes — Diarium itineris
3177 KORDECKI — Nowa Gigantomachia
3178 (KORKOZYSZKI) — Replika w sprawie … o Korkozyszki 1780
3179 (KORKOZYSZKI) — Wiadomość o Korkozyszkach po 1780
3180 KORONKI Żywota Jezusa 1749
3181 KORSAK Rajmund — Nad nową konstytucyą
3182 KORSAK Samuel — Głos … Posła 1773
3183 KORSAK Tadeusz — Wiadomość miast
3184 KORYCKI Mich. zob. ORDER 1760
3185 (KORYTOWSKI Jan) — Obiaśnienie Kommissyi … 1774
3186 KORZENIEWSKI Jan — Palatium Reginae coeli 1798
3194 KOSMOWSKI Michał — Memoryał na Seym 1774
3195 (KOSSAKOWSCY Ludwik, Paweł i Ignacy) — Kommissya do rozsądzenia spraw …
3196 (KOSSAKOWSCY Ludwik, Paweł i Ignacy) — Nayiaśnieyszy Królu [Prośba o ratunek przeciw Wyszkowskiemu]
3197 (KOSSAKOWSCY Ludwik, Paweł i Ignacy) — Rezolucya na pismo
3198 (KOSSAKOWSKA) — Explikacya sprawy … z Tyzenkauzem
3199 (KOSSAKOWSKA) — Odpowiedź na pismo …
3200 KOSSAKOWSKI Józef — Czarownica [dwie edycye]
3201 KOSSAKOWSKI Józef — Fragment rękopisu arabskiego
3202 KOSSAKOWSKI Józef — Głos … na sessyi seymowey 13/III