Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
3138 KOMMISSYA porządkowa Ks. Mazow. — porządkowa cywilno-woyskowa Xięstwa Mazowieckiego 5 poz. 1790; 1794
3141 KOMMISSYA porządkowa Ks. Mazow. — Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego 7 poz.
3142 KOMMISSYA porządkowa Ks. Mazow. — Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego poz. 13 ; 37
3144 KOMMISSYA porządkowa Ks. Mazow. — Rzeczypospolitey Woyska Koronnego 2 poz.
3140 KOMMISSYA porządkowa Ks. Mazow. — Rzplitej Skarbu 1792
3143 KOMMISSYA porządkowa Ks. Mazow. — skarbu oboyga narodów 20/IV 1792
3134 KOMMISSYA porządkowa Ks. Mazow. — Uniwersał względem stanu Rzpltey
3135 KOMMISSYA porządkowa Ks. Mazow. — Uniwersał względem żyta 1792
3133 KOMMISSYA porządkowa Ks. Mazow. — Uniwersał względnie(!) włościan 1791
3145 KOMMISSYA porządkowa Ks. Mazow. — woyskowa oboyga narodów 2 poz.
3146 KOMMISSYA porządkowa Ks. Mazow. — z seymu wyznaczona, pow. warsz. 20 lipca 1789
3147 (KOMMISSYA) — Postanowienie Komissyi Skarbu Kor. 1776
3148 KOMMISSYE Woiewódzkie y Powiatowe w W.X.Lit. 1789
3149 (KOMOROWSCY) — Kommissya do rozsądzenia sprawy…
3150 KOMOROWSKA J. — Nayiasnieyszy Król 1776 ?
3151 KOMOROWSKA J. — Odpowiedź na pismo p.t. Wykład bezprawiów
3152 KOMOROWSKI Adam — [Obrona duchowieństwa]
3153 KOMOROWSKI Cyprian — Regia majestatis geminae 1708
3154 KOMOROWSKI Józef
3155 KOMOROWSKI Stefan — Plenipotencya… uczyniona Józ. Komorowskiemu
3156 KONARSKI Dawid zob. OLIWA
3157 KONARSKI Stan. — De emendandis… aloq. vitiis 1741
3158 KONARSKI Stan. — Rozmowa pewnego ziemianina
3159 KONDRACKI Leon — Odezwa do wierzycielów
3160 KONFEDERACYA Generalna… w Grodnie 1793
3161 KONFEDERACYA Generalna… w Grodnie 1793
3162 KONFEDERACYA wojew. Krakow. 1587
3163 KONGREGACYA siedmiu boleści N. Panny 1769
3164 KONIECPOLSKI i POTOCKI zob. REPRAESENTATIO actus 1655
3165 (KONIŃSKIE starostwo) — Kommissya między… a Żychlinem