Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
3106 KOŁAKOWSKI Hieronim — Rozsądek y przestroga na r. 1638
3107 KOŁAKOWSKI Hieronim — Rozsądek y przestroga na r. 1645
3108 KOŁŁĄTAJ Hugo — Do Prześwietney Deputacyi
3109 KOŁŁĄTAJ Hugo — Krótka rada 1790
3110 KOŁŁĄTAJ Hugo — Letzte Warnung für Aufklärer… unserer Zeiten 1794
3111 KOŁŁĄTAJ Hugo — Letzte Warnung für Polen 1794
3112 KOŁŁĄTAJ Hugo — zob. ODPOWIEDŹ na pismo 1791
3113 KOMANDERYE zob. POZWOLENIE
3114 KOMEDIA rybałtowska nowa 1615
3115 KOMENIUSZ J. — Artium rudiorum… humanae industriae orchestra 1651
3116 KOMENIUSZ J. — Centrum securitatis 1633
3117 KOMENIUSZ J. — Janua aurea linguae latinae 1641
3118 KOMENIUSZ J. — Janua aurea linguarum 1642
3119 KOMENIUSZ J. — Janua aurea linguarum 1649
3120 KOMENIUSZ J. — Januae LL. Comonianae 1651
3121 KOMENIUSZ J. — Kurtzor Boricht von der Postilonz 1631
3122 KOMENIUSZ J. — O syrobe 1634
3123 KOMENIUSZ J. — Zprawa kraticka 1632
3124 KOMMISSYA — do rozsądzenia sprawy Collegii Nobilium 1773
3125 KOMMISSYA — do uznania dóbr ziemskich 1774
3126 KOMMISSYA — Edukacji Narodowej — Instrukcya względem licytacyi dóbr po-jezuickich 1778
3129 KOMMISSYA — Marszałków Oboyga Narodów
3127 KOMMISSYA — Od początku ustanowienia naszego 1775
3130 KOMMISSYA — policyi… 29 grudnia 1791
3128 KOMMISSYA — Ustanowienie Kommissyi 1773
3131 KOMMISSYA porządkowa Ks. Mazow. — 1-sze uwiadomienie. 2 uwiadomienie
3139 KOMMISSYA porządkowa Ks. Mazow. — porządkowa cyw.-woyskowa ziemi Czerskiey 1790
3132 KOMMISSYA porządkowa Ks. Mazow. — porządkowa Cywilno-woyskowa Powiatu Kościańskiego 1790
3137 KOMMISSYA porządkowa Ks. Mazow. — Porządkowa Cywilno-Woyskowa Woj. Kaliskiego 1791
3136 KOMMISSYA porządkowa Ks. Mazow. — porządkowa cywilno-woyskowa Wojew. Podlaskiego 1790 2 poz.