Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
3075 KLEIN Daniel — Naujos, labay priwalingos 1666
3077 KLEMENS VIII — Pożegnanie odnowione Króla Nawarskiego 1595
3078 KLEMENS XI — Homilia in festo ss. apostolorum 1706
3079 KLEMENS XIII — Ad futuram rei memoriam 1761
3080 KLERYK ostrogskiej cerkwi
3081 KLEYDE ORDNUNG (Geistliche) 1643
3082 KLIMASZEWSKI Antoni — Actus scholasticus 1790
3083 KLISOWICZ Laurentius Andreas — Theses theologicae 1746
3084 KLONOWICZ Seb. — Actio in Jesuitas
3085 KLONOWICZ Seb. — zob. EQUES. — NIEMOJEWSKI Jan
3086 KLOSE Fryd. — Pedigt über Chron. XIII
3087 KLUSZEWSKI zob. CHOŁDOWIEC
3088 (KŁOKOCKI HIER. Jan) — Explikacya nieważności dekretu 1775
3089 (KŁOKOCKI HIER. Jan) — Kommissya w sprawie sukcessorów… 1774
3090 (KŁOKOCKI HIER. Jan) — Obiaśnienie nieważności funduszu
3091 KŁOPOCKI Andreas — Laurea Academica 1635
3092 KŁOSSOWSKI Wal. — Prospekt dykcyonarza medyki 1787
3094 KMITA J.A. — Ein Send Breief 1601 ?
3093 (KMITA) — Parthenicae Sodalitatis Threni in exequiis 1594
3095 KNAPSKI zob. SINAPIUS Daniel
3096 KNIAŻEWICZ Grzegorz — Prospekt Zbioru Statutów 1780
3097 KNIGA Nobaznistes 1653
3098 KOBIELSKI Franciszek Antoni — [List pasterski w sprawie sejmu 1746]
3099 KOCHANOWSKI Jan — Elegiarum libri 1584 ; 25-18
3100 KOCHANOWSKI Jan — Pamiątka… Janowi Baptiście Hrabi na Tęczynie 1563 ?
3101 KOCHANOWSKI Jan — Zgoda 1565
3102 (KOCZOROWSKI Kazimierz) — Przyspieszenie sprawiedliwości…
3103 KOJAŁOWICZ Kazimierz Wiiuk — Strzała troista 1674
3104 KOLLACZ Paweł — Życie Sebastyana de Pompal 1789
3105 KOŁAKOWSKI Hieronim — Rozsądek y przestroga na r. 1628