Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło:
2665 (GÓRSKI Feliks) — Sprawy Urodzonych… Gołębiowskiego
2664 GÓRNICKI Łukasz — Dworzanin 1566
2663 GORDON Fabian — Proiekt do Kawaleryi Narodowey 1788
2662 GORCZYN J.A. zob. MERCURIUS
2661 GOMÓŁKA Mik. — Melodiae 1580
2660 GOMOLIŃSKI Ignacy — Głos Instygatora 1792
2659 (GOŁYŃSCY) — Przyśpieszenie sprawiedliwości…
2658 (GOŁYŃSCY) — Proźba UU…
2657 (GOŁYŃSCY) — Odpowiedź na pismo …
2656 (GOŁĄB — wieś) — Ubespieczenie dóbr
2655 GOEBELIUS Severinus — De Succiano 1582
2654 (GODLEWSKI Gozdawa Konstanty) — Przyśpieszenie sprawiedliwości
2653 GODERNAUX — krótkie zebranie pism
2652 GOBELIUS Jan i Kasper — Privilegia in rem monetariam ; 20-19
2651 GOBELIUS — Privilegia in rem monetariam 1589
2650 GNIŃSKI Jan Chryzostom — Oratio 1674
265 ANDREAS Hispanus. Contenta hoc libello: Modus confitendi 1535, 1540
2649 GNIEŹNIEŃSKIE Arybiskupstwo zob. POZWOLENIE zamiany dóbr
2648 GNIEWOSZ Mikołaj — Krótka nauka wiary 1788
2647 GNATOWSKI Grunt zob. WARSZAWA
2646 GNAPHAEUS Acolutus przed r. 1547
2645 GŁUCHOWSKI Jan — Philosophia universa 1589
2644 (GŁUCHOWSKI Dom.) — Przymówienie się kuratorów
2643 GŁOS — Obywatela Prowincyi Ruskiey
2642 GŁOS — chwały boskiey 1747
2641 GLOGOVIENSIS Joannes (Głogowczyk Jan) — Tractatus praeclarissimus 1514
2640 GLOGOVIENSIS Joannes (Głogowczyk Jan) — Quaestiones librorum 1501
264 ANDREAS Ernest. Fractura Josephi 1681
2639 GLOGOVIENSIS Joannes (Głogowczyk Jan) — Prognosticon 1504
2638 GLOGOVIENSIS Joannes (Głogowczyk Jan) — Phisionomia 1518