Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
3045 KATARZYNA II — Ustawy dla urządzenia Guberniy 1796
3047 KATARZYNA II — z Bożey Łaski Imperatorowa 1793 [Uniwersał o przyłączeniu ziem polskich]
3048 (KATARZYNA II) — Vita e fasti… 1797
3049 KATECHISMAS Aba Trumpas 1653
3050 KATECHISMUS — mnieyszy
3051 KATECHISMUS — wyetssy 1553?
3052 KATECHISMUS — zob. HADAMARIUS
3055 KATECHIZM — (Polski z Litewskim) 1598
3053 KATECHIZM — 1564
3054 KATECHIZM — do wiadomości 1791
3056 KATEDRA Krak. zob. OPISANIE nabożeństw 1797
3057 KATENBRING Józef — De incitamentis 1754
3058 KATOPTRYKA zob. KARWOSIECKI Wal. — OSTAWSKI J.
3059 (KAUFMAN) — Rezolucya Prowincyi Mało-Polskiey… na notę…
3060 KAWA — Komedya 1779
3061 KAZANIE o przymowaniu Ciała i Krwie 1579
3062 KAZMIERZSKI T. Obeydzie się zob. KUZMIRSKI Tomasz
3065 KECKERMANN Bartł. — Pragae 1606
3064 KECKERMANN Bartł. — KEPLER Joannes — De Jesu Christi… Frankofurti 1606
3063 KECKERMANN Bartł. — Systema physicum 1612
3066 KERY Jan — Decreta 1731
3067 KERY Jan — zob. OSSOWSKI Maryan (1770). — ROSTKOWSKI M.
3068 (KĘSZYCKI F.K.) — Do Jaśnie Wielm… 1776
3069 KHEVENHILLER (von) F.C. — Conterfet Kupfferstlich 1721
3070 KICINSKI Pius — Głos… na Sessyi Seymowey 1791
3071 KIERSKI — Memoryał do Prześwietney Delegacyi
3072 KLEIN Daniel — Compendium Lituanico-Germanicum 1654
3073 KLEIN Daniel — Grammatica Lituanica 1653
3076 KLEIN Daniel — Naujos su Pritarimu 1685
3074 KLEIN Daniel — Naujos, Giesmju, Gnygos 1666