Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło:
2694 GRABOWSKI Ignacy — Prawa powszechne przeciw drukowanemu wykładowi praw dyssydentskich 1767
2693 GRABOWSKI Adam Stan. — Wir Adam Stanislaus 1763
2692 GRABOWSKI Adam Stan. — Wir Adam Stanislaus 1760
2691 GRABCZEWSKI Alex. zob. MIROWSKI J. 1758
2690 (GOZIMIRSCY) — Kommissya do rozgraniczenia dóbr
2689 (GOZDZKA Barbara) — Zaspokojenie spraw…
2688 GOTTFRIED J.L. — Vermehrte archontologia 1695
2687 GOTTFRIED J.L. — 1695
2686 GOTTFRIED J.L. — Neue Archontologia cosmica 1636
2685 GOTTFRIED J.L. — Historische Chronik 1750
2684 GOTTFRIED J.L. — Archontologia cosmica 1649
2683 GOTTE Fel. — Woyt trzeciego cyrkułu 1794
2682 (GOTOWOŚĆ do obrony pospolitey [oblata Konstytucyi] 1792
2681 GOSZTONY Mikołaj — De reparatione violati honoris 1703
2680 GOSTOMSKI z Lężenic Jan [sprostowanie]
268 ANDREINI Franciszek. Bohatyr straszny 1652
2679 GOSTOMSKI — Gospodarstwo
2678 GOŚLICKI Laurentius — Witanie Rad y Stanów 1587
2677 GOSKI Kasper — Almanach cum electionibus 1557
2676 GORYŃSKI Piotr — Statuta Ducatus Mazoviae 1541
2675 GORYCKI Szymon — zob. KARNKOWSKI Stan.
2674 GÓRSKI Wojciech — Nienaruszona w wierze stateczność 1763
2673 GÓRSKI Stanisław i Adam — Theses ex universa philosophia 1764
2672 (GÓRSKI Michał) — Jaśnie Wielmożnemu… 1766
2671 (GÓRSKI Ludwik) — Przyspieszenie rozsądzenia sprawy…
2670 GÓRSKI Ludwik — Namiot Oyczystemi świecący splendorami 1670
2669 (GÓRSKI Jak.) — Skrócenie processu…
2668 GÓRSKI Jakób (Gorscius Jacobus) — Pro tremenda… Trinitate 1586
2667 GÓRSKI Jakób (Gorscius Jacobus) — Praelectionum Plocensium Lib. III 1580
2666 GÓRSKI Jakób (Gorscius Jacobus) — Orationes gratulatoriae 1583