Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
3016 KARNKOWSKI Stanisław — Admonitiones quinque 1572
3017 KARNKOWSKI Stanisław — Exorbitancye 1596
3018 KARNKOWSKI Stanisław — Messyasz 1597
3022 KAROL Boromeusz — Epistola… ad Andream Bathoroum 1588
3023 KAROL Ferdynand, królewicz zob. RYWOCKI Jan (1637)
3024 KAROL Gustaw — [Uniwersały]
3019 KAROL V cesarz — zob. FERRERYUSZ Winc. — ORATIO legati. — ORATIO Sereniss. Imperatoris. — WOLSKI
3020 KAROL XII, król — Patent von königl. Majestät in Schweden zum Pommer. Estat 1710
3021 (KAROL. królewicz) — [Dozwolenie nabycia… dwóch starostw]
3025 KARP Maur — Obraz seymików 1791
3026 KARPIŃSKI Szymon — Święte z Bogiem y matką… zabawy 1698
3027 KARSKI Antoni — Głos Jaśnie Wielm. 1793
3028 KARSKI Kazimierz — Głos na sessyi seymowey 1791
3029 (KARSKI Michał) — Nadgroda Urodz…
3030 KARWAT Aleksander — Purpurata inter Sarmaticas Curules 1696
3031 (KARWICKI Jan) — Okazanie względu…
3032 KARWOSIECKI Tomasz Antoni — Regula angelicae witae 1742
3033 KARWOWSKI Michał — Panegyrie Joanni III 1746
3036 KASPEROWICZ Gabr. Andrz. — 1769
3034 KASPEROWICZ Gabr. Andrz. — Do J. Minasowicza 1776
3035 KASPEROWICZ Gabr. Andrz. — Korona Dwunastą Gwiazdami ozdobiona 1768
3037 KASPEROWICZ Gabr. Andrz. — Monarchini Nieba 1769
3038 KASPEROWICZ Gabr. Andrz. — Obóz uszykowany 1769
3039 KASPEROWICZ Gabr. Andrz. — Potop zbawienny 1766
3041 KATALOG Królów — książąt i królów
3040 KATALOG Królów — zob. KRÓLÓW
3043 KATARZYNA II — 1785 [inne wyd.]
3044 KATARZYNA II — 1796
3042 KATARZYNA II — Horodowoie położenie 1785
3046 KATARZYNA II — O szlachectwie 1795