Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]:
1844 CZERNIEWSKI David — Applausus Gabrieli Schumanno 1694
1843 CZERNIEWSKI Daniel zob. HINTZ J. 1730
1842 CZERNIAKOWSKI Maksymilian — Nauka pobożności 1698
1841 CZEPAŃSKI Józef — Oświadczenie prawdziwej życzliwości… K. Sułkowskiemu 1759
1840 (CZECHTICKI Kar.) — Bei der Abreise 1786
1839 CZECHOWICZ S. zob. OSTROWSKI
1838 CZECHOWICZ Marcin — Odpis Jakóba 1581
1837 CZECHOWICZ Marcin — De Paedobaptistarum errorum 1575
1836 CZECHOWICZ JULIAN — (Uwagi nad stanem Żydów) zob. CALMANSON
1835 (CZAYKOWSKI Józef) — Kommissya do rzsądzenia sprawy…
1834 CZARTORYSKI Fryderyk — Wotum J.O. Xcia… 13.V.1761
1832 CZARNOCKI Michał — Uniwersał o konfederacyi 25/VI. 1768 ; 20-14
1833 CZARNOCKI Michał — [Uniwersał] 27/VI. 1768
1831 CZARNOCKI Michał — [Uniwersał] 21.VI.1768
1830 CZARNO-KAMIONKA (dobra) zob. Przełożenie
1829 (CZARNECKI Wawrzyniec) — Proiekt do Laski… 1782
1828 CZAPSKI J.A. [Ordynans o komercyi Torunia] 1739
1827 (CZAPSKI Antoni) — Nadgroda zasług…
1826 CZAPLIC Celestyn — Ustawa Waloru… monet
1825 CZAPLIC Celestyn — Mowa
1824 CZACKI Michał — Uwagi nad proiektem 1788
1823 CZACKI Michał — Rozmowy nad Styxem
1822 CZACKI Michał — Relacya czynności seym.
1821 CZACKI Michał — Mowa 3.XI.1788
1819 CZACKI Feliks — Mowa… 30.X.1766
1818 CZACKI Feliks — Mowa… 1766
1820 CZACKI Feliks — Mowa… 10.XI.1766
1817 CZABANIUS Michael — Illustrium Problematum 1619
1816 (CYWIŃSKI Jan) — Nadgroda zasług
1815 CYRILLUS a Sancto Francisco — Praktyka dobrey śmierci 1777