Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
281 ANGEŁŁOWICZ Józef Andrzej. Positiones ex universo iure 1796
282 ANGERMUND Joann. Berlin. Lex Valeria 1634
283 ANGIELSKI parlament zob. OPISANIE formy (1783) — PETRYKOWSKI ks. (Opisanie 1790)
284 ANIMADVERSIONES ad Dissertationem 1753/54
285 ANIMADVERSIONES Faciendae, po 1700
286 ANIOŁ w ciele, Anioł z ludzką twarzą zob. [FERRERIUSZ] WINCENTY św.
287 ANIOŁ X. od św. Ducha. Kazanie 1778
288 ANKWICZ Józef. Głos 1793
289 ANKWICZ Józef. Mowa przy zagajeniu seymiku 1790
291 ANKWICZ Józef. Projekt. Pozwolenie kupna dóbr 1793
290 ANKWICZ Józef. Projekt. Ratyfikacya traktatu 1793
292 ANKWICZ Józef. Projekt. Sprawiedliwość dla Dominika Xcia Radziwiłła 1793
293 ANKWICZ Józef. Przymówienie się na sessyi 10 VIII 1793
294 ANKWICZ Józef. Przymówienie się na sessyi 10 VIII 1793
295 ANNA [IWANOWNA] Carowa. Deduction an die Ministers 1734
296 ANNA JAGIELLONKA zob. BIBLIA Leopol. 1577
298 ANNA św. zob. ARTYKUŁY Bractwa
4893 ANNA św. zob. KOSZYCZEK (z) Jan
297 (ANNA św.). Legenda, przed 1519
300 ANNALISTEN 1755, 1757
4857 ANNANIA popraw na ANANIA Giovanni Lorenzo
301 ANNEHMUNG der poln. Krone zob. SOERGEL E. A. 1791
302 ANNONA et medicina 1686
303 ANNUS sanctus 1740
304 ANNUS scholasticus 1781
305 ANNUS scholasticus 1782
306 ANORDNUNG (Die auf) 1780
307 ANTIPHONARIUM iuxta ritum 1645
308 ANTISARI Domenico. Il Leopoldo 1693
309 ANTITHESES fidei 1638