Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
28 ABSCHRIFT (Warhaftige) Sthadt Colmen, przed 1547
32 ABSTRACT (An) 1723
33 ACADEMIA sapientium zob. RUTSKI [nie: RUTSCKI] Alexander Michał 1725
34 ACADEMIA zob. AKADEMIA 1756
35 ACCORD bey Abtretung der Vestung Neumünde zob. ALBEDYL 1701
36 ACCORD faict entre le roy 1619
37 ACCOUNT (A new) of Poland 1702
38 ACEPHALUS (IHS) in capite orbis natus 1720
39 ACHBAUR [nie: ACHBAUER] Franc. Leichen-Rede 1763
40 ACHBAUR [nie: ACHBAUER] Franc. Trauer-Rede 1764
41 ACOROMBONUS [nie: ACOROMBINUS] Hieronymus. Tractatus de Lacte 1538
42 ACROSTICHIS własnego wyobrażenia 1581
43 ACTA audientiae 1615
44 ACTA conventus Thoruniensis 1646
45 ACTA coronationis 1594
46 ACTA et conclusiones 1596 [nie: 1566]
49 ACTA et constitutiones Synodi dioeces. Leopoliensis 1593
48 ACTA et constitutiones Synodi prov. Gnesnensis 1578
50 ACTA et decreta 1614
51 ACTA pacis Olivensis inedita zob. BOEHME Jan Gottlob 1763-1766
52 ACTA synodi archidioec. Gnesnensis zob. ŁUBIEŃSKI Maciej 1644
53 ACTA synodi dioecesanae Chełmensis zob. ŁUBIEŃSKI Maciej 1624
54 ACTA synodi particularis zob. ŁUBIEŃSKI Maciej 1648
55 ACTIO equitis poloni zob. ATTESTATION 1603
59 ACTUM in castro Calissiensi 1789 (Kommissya do Powiatu Kaliskiego w Celu wynalezienia Ofiary na Woysko)
57 ACTUM in castro posnaniensi 1703 (Manifest Kaz. Jana Sapiehy)
56 ACTUM in Castro Ravensi 1697 [nie: 1698] zob. AKTA rokoszu
58 ACTUM in castro Wschovensi 1773 (Manifest uskutecznienia porządku wewn. gospodarstwa w woj. wielkopolskich)
66 ACTUM in Curia 1/II.1774 (Manifest Maryanny z Zakrzewskich... Wyssogoty Zakrzewskiej)
103 ACTUM in Curia 10/I.1792 (Deklaracya o Sądach Ziemiańskich w Prowincyach Koronnych)