Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]:
4805 WĘGLE kamienne zob. JARS (1770)
4804 WĘGIERSKI Tomasz Kajetan — zob. PONIATOWSKI Stan.
4803 WĘGIERSKI Tomasz Kajetan — Uwagi 1777
4802 WĘGIERSKI Tomasz Kajetan — Listy
4801 WĘGIERSKI Andrzej zob. KOMENIUSZ 1633
4800 WĘDROGOWSKI Wojc. zob. CZECHOWICZ 1565
4808 WERCHRACKI — Obraz pośmirienia 1756
4807 WENECJA zob. ISTORIA della lega — JACOBUS Er. — JUSTINIANI — KOGNOWICKI — itd.
4806 WEISSE Chrystian — Przyjaciel dzieci
4799 WARSZEWICKI Stan. — zob. LORENCOWICZ A. 1640
4798 WARSZEWICKI Stan. — Nabożeństwo dla ludzi zabawnych 1693
4797 WARSZEWICKI Krzysztof — De legationibus adeundis oratio
4796 WALPURGIS Antonia Maria zob. LAVALLIERE (1751)
4795 WAESBERGE Jansonius Aegidius zob. JANSONIUS
4794 WACŁAWIK Jan — Doliva 1649
4793 (WACŁAW św.) — Venceslaus Bohemiae princeps 1732
4792 WACHSCHLAGER Michał — Singularia quaedam polonica
4791 VOLTAIRE — Nanina 1799
4790 VOLPI Józef — (Vitae Sanctorum) zob. VULPIUS
4789 VIRIDARIUM — zob. BATORY (Viridarium 1563)
4788 VIRIDARIUM — poetarum 1583
4787 VILLEGAS Quevedo Franc.
4786 VETTER Daniel zob. NARRE 1657
4785 VETO (Liberum) zob. CASPARI C.J. — LIGĘZA M. — MITZLER-WIERUSZEWSKI Kaz.
4784 VERMIGLI (Martyr) Piotr
4783 VERGILIUS zob. GOLANSKI. — MAJOR. — WIŚNIOWSKI Ant.
4782 VERGERIUS Piotr Paweł zob. JOVIUS
4781 VATTEL Emeryk zob. KONARSKI St.
4780 VARMIUS Exetesticus zob. bohomolec Fr. — GRABOWSKI Adam Stan. — MIGNONI
4779 (VALENTINUS Sanctus) Panegiricus 1629