Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
2986 KABAŁA — 1783
2987 KABAŁA — na różne zagadnienia 1783
2988 (KABRIT) — Pozwolenie nabywania dóbr ziemskich…
2989 (KACZKOWSKI Szczepan) Przyspieszenie sprawiedliwości… 1773
2990 KADMUS z Miletu zob. SAINT FOIX 1783
2991 (KAHAŁ Wileński) — Nayiaśnieyszy Królu… ; 24-33
2992 KALDENBACH Krzysztof — Deutsche Lieder 1683
2993 KALENDARZ wieczny ; 24-33
2994 (KALENDER) Gross-Polnischer Historien-Wirtschafts-Artzney… 1780
2995 KALIŃSKI Wilh. — Mowa 1779
2996 (KALWIN) — Constitutia Kalwina
2997 (KAMIENIEC) — Prośba z przełożeniem 1789
2998 KAMOCKI Antoni — Projekt… Posła 1793
2999 KANCIONALAS nekuru Giesmiu 1589
3000 KANCYONAŁ — albo księgi 1554
3001 KANCYONAŁ — wszechobecney swatey Cyrkwo 1761
3002 KANON albo pokutne nabożeństwo 1776
3003 (KANONICY Regularni) — Dobra kwatery
3004 KANTYCZKA (Rozmowa pasterza) zob. MELER Didak 1650. — MICZYŃSKI Sob. 1626
3005 KAPOSTAS Andrzej — Saul 1789
3006 KAPOSTAS Andrzej — zob. PIÓREM [Dod. do t. 24] — POGODA. — SUROWIECKI Karol
3007 KARCZEWSKI Winc. Roch — O prawach fizycznych 1792
3008 KARCZEWSKI Winc. Roch — Prospekt na dzieło filozoficzno-moralne 1791
3009 KARĘGOWIE Michał i Bogumiła — Proiekt Kommissyi 1774
3010 KARĘGOWIE Michał i Bogumiła — Suplika Urodzonych 1774
3011 (KARŁOWICZ Michał) — Przyspieszenie sprawiedliwości
3015 (KARMELICI Pompiańscy) — Rezolucya na odpowiedź… Józ. Szyszłły 1775
3012 (KARMELICKI) — Nota do Nayiaśn. Króla… 1778
3013 (KARMELICKI) — Stan Sprawy… 1777
3014 (KARMELICKI) — zob. SULISTROWSKI Alojzy