Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
2717 GROFFSCHIBEN Jerzy Teod. zob. PAWŁOWSKI And. 1692
2718 GROICKI Bartł. —
2719 GROICKI Bartł. — Artykuły prawa magdeburskiego 1562
2720 GROICKI Bartł. — Reyestr do porządku 1567
2721 GRÖLL Michał — Suplement do katalogu 1797
2722 GRONDZKI (Grądzki) Sam. — Historia belli 1789
2723 GROTH Krzysztof — zob. FALISZEWSKI Krzysztof. — LIWIUSZ
2724 GROTHUS Antoni — Odpowiedź na wprowadzone stronnie treść sprawy
2725 (GROTHUSOWIE) — Odpowiedź na zarzuty… 1775
2726 GROTIUS Hugo zob. OPITZ M. 1637
2727 GROTOWSKI Jan — Diosymposeos 1570
2728 GRUMMERT Gotfryd Henr. — De regulis interpretandi philosophicis 1740
2729 GRUSZCZYŃSKI Jan — Powinności 1581
2730 GRYMOSZ M. — Szczere samego Pana Boga… szukanie 1688
2731 GRYZELDA zob. BOKACYUSZ. — GRIZELLA. — HISTORYA znamienita. — MORSZTYN Hier.
2732 GRZEGORZ Diakon zob. też GR. DIAKON
2733 GRZEGORZ z Żarnowca — Apokatastasis 1618
2734 GRZEGORZ z Żarnowca — Traktacik albo pięćdziesyat y dwie questiy 1590
2735 GRZEGORZEWSKI Alex — Projekt Posła 1793
2736 GRZESZNIK przymuszony 1756
2737 (GRZYBOWSKI) — Wyznaczenie Kommissyi w sprawie…
2738 GUARINI — Pastor fido
2739 GUNDELIUS Filip — In Divum Imp. Caes. Maximilianum… Epicedion 1520
2740 GUNDELIUS Filip — zob. CAMERS Jan (1520). — POLYDANUS
2741 (GUROWSCY) — Kieysze Deserta
2742 (GUROWSCY) — Przyśpieszenie sprawiedliwości…
2743 GUROWSKI Aleks. — Mowa… na sessyi delegacyiney
2744 GUROWSKI Aleks. — Mowa… na seymie 1774
2745 GUROWSKI Melchior — Sermo
2746 GUROWSKI Roch — Mowa 1784