Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]:
186 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Carl Schmidt 1653
187 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Constantia Kerssenstein 1653
188 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Cordula… Blancken 1649
190 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Eggert von Kempen 1636
191 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Elisabetha Fabricia 1648
192 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Florentina von Houwaltin 1647
193 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Georgius Kruckenbergius 1651
194 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Heinrich Schwarzwald 1630
195 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Jacob Hildebrand 1653
196 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Jacob Schultz 1656
197 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Jacob Sielmann 1649
198 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Joachimus Olhafius 1630
199 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Johannis Mochingerus 1652
200 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Katharina Laderin 1653
201 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Martin Tollmann 1653
202 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Nicolaus Pahlen 1649
203 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Nicolaus Rudovius 1648
204 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Peter Ricken 1652
205 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Sara Kringel 1645
206 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Susanna Stiglitzin 1648
207 ALBINUS Michael. Trauer-Gedicht: Valentin Bodeck 1635
209 ALBINUS Petr. Const. Villanovensis [ALBINIUS]. Magia astrologia 1611
210 ALBRECHT Joh. Hein. Der Raub 1772
213 ALBRECHT, książę pruski zob. ANDREAS [nie: AUDREAS] Jacob (Refutatio 1560)
211 ALBRECHT, książę pruski. Przykasanye 1543
212 ALBRECHT, książę pruski. Ustawa o zwierzchniei chwale 1543
4855 (ALBRECHT, książę pruski). Vertrag in 1525 Jare [zob. też VERTRAG]
215 ALBRYCHOWICZ [nie: ALBRYCHTOWICZ Don.] Cas. Fort. Mater pulchrae 1749
231 (ALCANTARA Petrus; ALKANTARY Piotr z). Godzinki 1709
232 (ALCANTARA Petrus; ALKANTARY Piotr z). Sposób krótkiego nabożeństwa, po 1700