Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]:
4629 STAPHYLUS Frid. — 1615
4628 STAPHYLUS Frid. — 1560
4626 STANÓW (Do) seymujących
4625 STANKIEWICZ Szymon [Bractwo Żophiey Ś.] 1685
4624 (STANISŁAWA św. kościół) — Odezwa prowizorów… 1712
4623 STANISŁAW Polak, drukarz zob. SUMMA vtilissima errorum 1500
4622 STACYE żołnierskie zob. SUSKI J.
4621 STACKELBERG — Declaration 1772
4620 SPRENGER — Młot na czarownice 1614
4619 SPOTKAJMY się, nóż po sobie
4618 SPIRITUS S. Ordo zob. STATUTA (1742)
4617 SPIRIDION Edmund — Kazanie w publiczney potrzebie 1772
4616 SPICZYŃSKI Hieronim ; 30-1
4615 SPEE — Cautio 1647
4614 SPECIFICATION so wol der Königl. Dännemärckischen als Holl. Kriegschiffe 1656
4613 SPANGENBERG Jan — Trivii Erotemata 1544
4612 SPANGENBERG Jan — Bellum gramaticale 1538
4611 SPALATEŃSKI arcyb. zob. DOMINIS Antonius Marek
4610 SOSZYŃSKI Amplias Jan zob. LESZCZYŃSKI Rafał i Andrzej. — STUPANUS (1597) (29‑1
4609 SOŁTYK Michał
4608 SOŁTYK Kaj. — Mowa na Seymie 1766
4607 SOŁTANOWIE zob. PAC Ludwik
4606 SOŁTAN Franciszek zob. RADZIWIŁŁ Mikołaj
4604 SOLIKOWSKI J.D. — Discours d’un Polonais 1574
4605 SOLIKOWSKI J.D. — Ad Livones 1600
4603 SOLIGNAC — Lettre 1741
4602 SOLIDUS Jan
1022 SÖHNER [nie: BÖHMER] Adrian Gottlieb — Trauer Rede auf. C.G.v. Behr 1736
4601 SOBIESKI Jan
4600 (SOAREZ Cypr.) — Quaestiones et dubia in Rhetorica Soarii