Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]:
3039 KASPEROWICZ Gabr. Andrz. — Potop zbawienny 1766
3038 KASPEROWICZ Gabr. Andrz. — Obóz uszykowany 1769
3037 KASPEROWICZ Gabr. Andrz. — Monarchini Nieba 1769
3035 KASPEROWICZ Gabr. Andrz. — Korona Dwunastą Gwiazdami ozdobiona 1768
3034 KASPEROWICZ Gabr. Andrz. — Do J. Minasowicza 1776
3036 KASPEROWICZ Gabr. Andrz. — 1769
3033 KARWOWSKI Michał — Panegyrie Joanni III 1746
3032 KARWOSIECKI Tomasz Antoni — Regula angelicae witae 1742
3031 (KARWICKI Jan) — Okazanie względu…
3030 KARWAT Aleksander — Purpurata inter Sarmaticas Curules 1696
3029 (KARSKI Michał) — Nadgroda Urodz…
3028 KARSKI Kazimierz — Głos na sessyi seymowey 1791
3027 KARSKI Antoni — Głos Jaśnie Wielm. 1793
3026 KARPIŃSKI Szymon — Święte z Bogiem y matką… zabawy 1698
3025 KARP Maur — Obraz seymików 1791
3021 (KAROL. królewicz) — [Dozwolenie nabycia… dwóch starostw]
3020 KAROL XII, król — Patent von königl. Majestät in Schweden zum Pommer. Estat 1710
3019 KAROL V cesarz — zob. FERRERYUSZ Winc. — ORATIO legati. — ORATIO Sereniss. Imperatoris. — WOLSKI
3024 KAROL Gustaw — [Uniwersały]
3023 KAROL Ferdynand, królewicz zob. RYWOCKI Jan (1637)
3022 KAROL Boromeusz — Epistola… ad Andream Bathoroum 1588
3018 KARNKOWSKI Stanisław — Messyasz 1597
3017 KARNKOWSKI Stanisław — Exorbitancye 1596
3016 KARNKOWSKI Stanisław — Admonitiones quinque 1572
3014 (KARMELICKI) — zob. SULISTROWSKI Alojzy
3013 (KARMELICKI) — Stan Sprawy… 1777
3012 (KARMELICKI) — Nota do Nayiaśn. Króla… 1778
3015 (KARMELICI Pompiańscy) — Rezolucya na odpowiedź… Józ. Szyszłły 1775
3011 (KARŁOWICZ Michał) — Przyspieszenie sprawiedliwości
3010 KARĘGOWIE Michał i Bogumiła — Suplika Urodzonych 1774