Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło:
819 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Elisabeth Knacken 1645
818 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Elisabeth Borkmann 1647
817 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Eler von Bobart 1644
816 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Dorothea Schumannin 1643
815 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Dorothea Crausin 1649
814 BERNHARDSEN Christoph [nie: BERNHARDI Georg]. Trauer-Gedicht: David Olhaff 1646
813 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Daniel Maur [nie: Waur] 1650
812 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Daniel Barckmann 1650
811 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Christoph Hendrich 1650
810 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Cordula Giesen 1643
81 ACTUM in Curia 26/XI.1788 (Kommissya Woyskowa)
809 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Catharina Sielemann 1647
808 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Catharina Neumann 1646
807 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Catharina Krapp [1649]
806 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Catharina Giestlin 1641
805 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Catharina Borbeckin [1643]
804 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Bernhard Schulz 1649
803 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Barbara Botterhagen [nie: Rotterhagen] 1645
802 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Arnold von Bobarth 1645
801 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Anna von Bergen 1649
800 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Anna Susanna Richterin 1641
80 ACTUM in Curia 30/X.1780 (Deklaracya o Kommissyi Skarbowey W.X. Lit. etc.)
8 ABECADARIUM vitae spirit. poprawić na ABECEDARIUM
799 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Anna Schultzen 1644
798 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Anna Kerssenstein 1644
797 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Anna Gronawen 1648
796 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Anna Dohmsdorff 1642
795 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Anna Cöllmerin 1647
794 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Agatha Konnert 1650
793 BERNHARDI Georg. Trauer-Gedicht: Adam Beyer 1640