Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]:
4658 STUART James Francis Edward — A letter to prince J. Sobieski
4657 STRYJKOWSKI Mac. — Krótkie rzeczy potrzebnych … zebranie 1587
4656 STROMBERG Mikołaj — Sacrae Regiae Majestatis Sveciae 1705
4655 STROJNOWSKI Hier. — Nauka 1791
4654 STROJNOWSKI Hier. — Mowa o konstytucyi 1791
4653 STRIMESIUS Sam. — Consensus 1704
4652 STRAŻ — Prawo uchwalone 1791
4651 STRAWIŃSKI Stan. zob. CYBULSKI Józef. — KONTYNUACJA indukty. — KUŹMA. — itd.
4650 STRATIUS Jan [Wyjaśnienie do T. XXIX]
4649 STRATA iednakowa 1774
4648 STRASZ Ibrahim zob. STRYJKOWSKI M. (1587). — SUSLYGA Wawrz. (1605)
4647 STOJKOWSKI Hip. — Walecznik w bramie 1679
4646 STOBNICA Jan — Introductio in Ptolomei Cosmographiam 1512
4645 STIELER Kasper — Geharnischte Venus 1660
4644 STEVIN Szmon — Les couevres mathematiques 1634
4643 STEINHAUSER — Memoires 1759 ; 30-2
4642 STATUTEN für Rathsversammlung 1798
4641 STATUTA Serenissimi Domini Sigismundi 1524
4640 STATUTA (Sinodalia) Epi Conradi 1475
4639 STATUT litewski 1588
4638 STATORIUS Piotr (II) — Odpowiedź na Xięgi Śmiglecka 1595
4637 STATORIUS Piotr (II) — Disputacia lubelska 1592
4636 STATORIUS Jan — Disputatio altera cum J.M. Italo 1620
4635 STATO (Lo) presente di tutti i paesi 1738
4634 STARZECHOWSKI Stan.
4633 STAROWOLSKI Szymon — Accessus ad juris cognitionem 1634
4632 STAROWIEJSKI Jan zob. ŚWIECHOWSKI Ben. (1785)
4631 STAROPOLSKI Roman zob. CHRYSTYAN. — DAUKSZA Władysław
4630 STAROGRODZKI Leonard zob. SŁONCZEWSKI
4627 STAPHYLUS Frid. — De corruptis moribus 1559